Cjenik stomatoloških usluga

Pregled

besplatno

Anestezija

50 kn

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Kompozitni ispun - jednoplošni

230 kn

Kompozitni ispun - dvoplošni

270 kn

Kompozitni ispun - troplošni

320 kn

Relaksacijska udlaga

1000 kn

Pečatni ispun

210 kn

Ispuna na mliječnom zubu

150 kn

Endodoncija jednokorijenskog zuba

350 kn

Endodncija višekorijenskog zuba

500 kn

Strojna endodoncija jednog zubnog kanala

400 kn

ORALNA KIRURGIJA

Vađenje zuba - jednokorijenski

200 kn

Vađenje zuba - višekorijenski

300 kn

Komplicirano vađenje zuba

400 kn

Vađenje mliječnog zuba

100 kn

Incizija i drenaža apscesa

100 kn

Šav

50 kn

PROTETIKA

Privremana krunica

Uključeno u izradu

Metal-keramička krunica

1250 kn

Metal-keramička krunica na implantatu

1300 kn

Teleskop krunica

1800 kn

Potpuno keramička krunica

1800 kn

Potpuno keramička krunica(cirkon)

1800 kn

Cementiranje stare krunice

100 kn

Akrilatna totalna proteza

3500 kn

Metalna djelomična proteza

3700 kn

Veze za kombinirani rad

250 kn

Privremena proteza - jedan zub

400 kn

Privremena proteza - dva do četiri zuba

600 kn

Privremena proteza - više od četiri zuba

1000 kn

Proteza s dva Locatora na implantatima

8000 kn
(U cijeni nisu uključeni implantati)

Proteza sa četiri Locatora na implantatima

12000 kn
(U cijeni nisu uključeni implantati)

Nadogradnja

600 kn

PARODONTOLOGIJA

Struganje i poliranje zubnih korijena po kvadrantu

500 kn

Struganje i poliranje korijena jednog zuba

100 kn

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga

250 kn

IMPLANTOLOGIJA

Implantat premium brand

4600 kn

Abutment premium brand

1300 kn

Implantat standard brand

3500 kn

Abutment standard brand

1000 kn

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Izbjeljivanje zubi pomoću udlage (Home bleaching)

1500 kn

Izbjeljivanje zuba

1000 kn